Home » Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web Authentic Education Hub. Chúng tôi đặt mức độ quan trọng cao vào việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các quy định bảo mật liên quan.

1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tương tác với trang web chúng tôi, bao gồm khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các khóa học và sự kiện. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác có liên quan.

 

2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, quản lý tài khoản của bạn, cung cấp thông tin liên quan đến khóa học và sự kiện, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, và gửi thông tin tiếp thị và quảng cáo nếu bạn đã đăng ký nhận.

 

3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba theo quy định của pháp luật hoặc khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.

 

4. Sử dụng cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của bạn và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo khi có cookie được gửi đến.

 

5. Liên kết đến trang web bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư trên những trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi sử dụng chúng.

 

6. Sự thay đổi chính sách: Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Chính sách bảo mật này theo ý muốn của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web và áp dụng từ thời điểm được đăng thông báo. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc được cung cấp trên website