Home » Sản phẩm
Home » Sản phẩm
Home » Sản phẩm

Sản phẩm

Chào mừng đến với Authentic Education Hub! Với sứ mệnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình cách mạng hoá giáo dục, chúng tôi không ngừng nỗ lực cho ra mắt các sản phẩm đột phá được thiết kế đặc biệt để cải thiện trải nghiệm học tập, nơi học sinh được tin tưởng, trao quyền và chủ động bước tới ngưỡng cửa rực rỡ của tri thức… Sau những trải nghiệm thực tiễn và hàng loạt khảo sát nghiên cứu, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu của học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Từ đó thúc đẩy đi sâu phát triển các giải pháp giáo dục tiên tiến, giúp học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu theo hướng cá nhân hoá, tối ưu giao tiếp nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục hoàn hảo. Hãy cùng Authentic Education Hub tham gia vào hành trình đầy thú vị này, mở cửa tương lai tươi sáng và kết nối rộng mở hơn cho những thế hệ học sinh Việt tiềm năng.

CLASS FOR ME

Nền tảng dạy và học kỹ thuật số giúp kết nối mọi người, chia sẻ kiến thức.

Xem thêm

THE SCHOOL

Với The School, chúng tôi giúp mỗi ngày đến trường đều trở nên ý nghĩa

Xem thêm

EDUSTART
Nền tảng là dịch vụ

Nền tảng học tập và giảng dạy kỹ thuật số phù hợp nhất với mọi nhu cầu của đối tác.

Xem thêm

J&J STUDIO
Các dịch vụ điều chỉnh học tập

Chúng tôi đang cá nhân hóa giáo dục với từng chương trình học.

Xem thêm

WORLDGATE
Dịch vụ tuyển dụng

Tại WorldGate, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc học suốt đời và sức mạnh biến đổi của “Học tập thông qua thực hành”.

Xem thêm

Sản phẩm

Chào mừng đến với Authentic Education Hub! Với sứ mệnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình cách mạng hoá giáo dục, chúng tôi không ngừng nỗ lực cho ra mắt các sản phẩm đột phá được thiết kế đặc biệt để cải thiện trải nghiệm học tập, nơi học sinh được tin tưởng, trao quyền và chủ động bước tới ngưỡng cửa rực rỡ của tri thức… Sau những trải nghiệm thực tiễn và hàng loạt khảo sát nghiên cứu, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu của học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Từ đó thúc đẩy đi sâu phát triển các giải pháp giáo dục tiên tiến, giúp học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu theo hướng cá nhân hoá, tối ưu giao tiếp nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục hoàn hảo. Hãy cùng Authentic Education Hub tham gia vào hành trình đầy thú vị này, mở cửa tương lai tươi sáng và kết nối rộng mở hơn cho những thế hệ học sinh Việt tiềm năng.

CLASS FOR ME

Nền tảng dạy và học kỹ thuật số giúp kết nối mọi người, chia sẻ kiến thức.

Xem thêm

THE SCHOOL

Với The School, chúng tôi giúp mỗi ngày đến trường đều trở nên ý nghĩa

Xem thêm

EDUSTART
Nền tảng là dịch vụ

Nền tảng học tập và giảng dạy kỹ thuật số phù hợp nhất với mọi nhu cầu của đối tác.

Xem thêm

J&J STUDIO
Các dịch vụ điều chỉnh học tập

Chúng tôi đang cá nhân hóa giáo dục với từng chương trình học.

Xem thêm

WORLDGATE
Dịch vụ tuyển dụng

Tại WorldGate, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc học suốt đời và sức mạnh biến đổi của “Học tập thông qua thực hành”.

Xem thêm

Sản phẩm

Chào mừng đến với Authentic Education Hub! Với sứ mệnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình cách mạng hoá giáo dục, chúng tôi không ngừng nỗ lực cho ra mắt các sản phẩm đột phá được thiết kế đặc biệt để cải thiện trải nghiệm học tập, nơi học sinh được tin tưởng, trao quyền và chủ động bước tới ngưỡng cửa rực rỡ của tri thức… Sau những trải nghiệm thực tiễn và hàng loạt khảo sát nghiên cứu, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu của học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Từ đó thúc đẩy đi sâu phát triển các giải pháp giáo dục tiên tiến, giúp học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu theo hướng cá nhân hoá, tối ưu giao tiếp nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục hoàn hảo. Hãy cùng Authentic Education Hub tham gia vào hành trình đầy thú vị này, mở cửa tương lai tươi sáng và kết nối rộng mở hơn cho những thế hệ học sinh Việt tiềm năng.

CLASS FOR ME

Nền tảng dạy và học kỹ thuật số giúp kết nối mọi người, chia sẻ kiến thức.

THE SCHOOL

Với The School, chúng tôi giúp mỗi ngày đến trường đều trở nên ý nghĩa .

EDUSTART
Platform as a Service

Nền tảng học tập và giảng dạy kỹ thuật số phù hợp nhất với mọi nhu cầu của đối tác.

J&J STUDIO
Learning Adaptation Services

Chúng tôi đang cá nhân hóa giáo dục với từng chương trình học.

WORLDGATE
Recruiting Services

Tại WorldGate, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc học suốt đời và sức mạnh biến đổi của “Học tập thông qua thực hành”.