Học tập là một phần không thể thiếu trong tiến trình phát triển con người. Học tập giúp con người thay đổi tương lai, mở ra cơ hội để xây dựng một cuộc sống sung túc, trọn vẹn và hạnh phúc, cũng như góp phần giúp cho xã hội ngày một tiến bộ.
Tại Authentic Education Hub, chúng tôi dành mọi sự nỗ lực với mong muốn cung cấp nền tảng giáo dục kỹ thuật số góp phần tạo ra một môi trường học tập tiên tiến và khác biệt. Nội dung và phương thức học tập có tính cập nhật, linh hoạt và phù hợp với các cá nhân, hội nhóm và tổ chức, tạo điều kiện cho sự hội nhập giáo dục của người học Việt Nam với thế giới.

SẢN PHẨM

Class For Me

Nền tảng dạy và học kỹ thuật số giúp kết nối mọi người, chia sẻ kiến thức.

The School

Với The School, chúng tôi giúp mỗi ngày đến trường đều trở nên ý nghĩa.

EduStart

Nền tảng là dịch vụ

Nền tảng học tập và giảng dạy kỹ thuật số phù hợp nhất với mọi nhu cầu của đối tác.

J&J Studio

Các dịch vụ điều chỉnh học tập

Chúng tôi đang cá nhân hóa giáo dục với từng chương trình học.

WorldGate

Dịch vụ tuyển dụng

Tại WorldGate, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc học suốt đời và sức mạnh biến đổi của “Học tập thông qua thực hành”.

Class For Me

Nền tảng dạy và học kỹ thuật số giúp kết nối mọi người, chia sẻ kiến thức.

The School

Với The School, chúng tôi giúp mỗi ngày đến trường đều trở nên ý nghĩa.

EduStart

Nền tảng là dịch vụ

Nền tảng học tập và giảng dạy kỹ thuật số phù hợp nhất với mọi nhu cầu của đối tác.

J&J Studio

Các dịch vụ điều chỉnh học tập

Chúng tôi đang cá nhân hóa giáo dục với từng chương trình học.

WorldGate

Dịch vụ tuyển dụng

Tại WorldGate, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc học suốt đời và sức mạnh biến đổi của “Học tập thông qua thực hành”.

Class For Me

Nền tảng dạy và học kỹ thuật số giúp kết nối mọi người, chia sẻ kiến thức.

The School

Với The School, chúng tôi giúp mỗi ngày đến trường đều trở nên ý nghĩa.

EduStart

Nền tảng là dịch vụ

Nền tảng học tập và giảng dạy kỹ thuật số phù hợp nhất với mọi nhu cầu của đối tác.

J&J Studio

Các dịch vụ điều chỉnh học tập

Chúng tôi đang cá nhân hóa giáo dục với từng chương trình học.

WorldGate

Dịch vụ tuyển dụng

Tại WorldGate, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc học suốt đời và sức mạnh biến đổi của “Học tập thông qua thực hành”.

ĐỐI TÁC